Menu
Your Cart

Kalite Politikamız


 Ürün ve üretim süreçlerine uyguladığımız etkin ve verimli yöntemler, sürekli iyileştirme yaklaşımı ve kullandığımız ileri teknoloji ile sektörümüzde kalite önderliğine erişmek; imaj ve başarımızı dünya pazarlarında da sürekli kılmaktır.


Müşteri Odaklılık: Zamanında, rekabet edebilen ürünler ve çözümler üreterek, müşteri memnuniyetini sürekli arttırıcı çalışmalar yapıp, bunların sonuçlarını ölçerek, mutlak müşteri memnuniyeti ve bağımlılığını kazanacağız. 


Sistematik Yönetim: Faaliyetlerimizin başarısı için "ISO 9001:2008" uluslararası standart güvencesi ile diğer yasal sorumluluklarımızı temel referans almaktayız.


İnsan Kaynaklarımız: Katılımcı, yaratıcı, takım ruhuna sahip ve mutlu çalışanlar olarak, müşterilerimizin tüm taleplerine yeterli olacak bilgi, tecrübe ve kapasitelerimizi sürekli eğitim ve pratiklerle geliştireceğiz.


Sürekli İyileştirme: "TASARRUF ve VERİMLİLİK" bilinciyle zaman maliyet ve kaynak israfını önleyecek; üm uzman çalışanlarımız ve seçkin tedarikçilerimizin yaygın katılımıyla sürekli iyileşme ve katkı sağlayacağız.


Çevre Koruma Bilinci: Doğal çevremizi, en uygun malzeme ve teknolojiyi kullanarak,ona zarar verebilecek her türlü etkiden koruyacağız.